ATEX - odprašovače

Návrh vhodného odsávacího zařízení pro daný provoz se řeší na míru, přesně pro daný typ provozu, prach či plyn, který se odsává (jeho množství, velikost a PTCH = požárně-technická charakteristika).
Při uvádění nové technologie musí mít zaměstnavatel zpracovanou Dokumentaci o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV) ke dni uvedení do provozu. Dobrou praxí je, že tak jak probíhá harmonogram prací na zavádění technologie (projektová příprava, dodávka) probíhají i práce na DOPV.

Požadavky na DOPV lze shrnout následovně:

  • identifikace všech výbušných prachů a zjištění jejich výbuchových charakteristik
  • stanovení zón v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • analýza iniciačních zdrojů
  • návrh technických opatření
  • návrh organizačních opatření

Každý vyskytující se prach má svoje výbuchové charakteristiky, které určují jeho nebezpečnost. Řada prachů a jejich charakteristik je vzhledem k jejich četnému výskytu dobře známa, u prachů, které se vyskytují zřídka nebo jsou tvořeny jako speciální směsi, je třeba tyto parametry zkouškou zjistit. Potřebné parametry jsou zejména maximální výbuchový tlak (PMAX), konstanta KST, podle které se člení výbušné prachy do tříd St1, St2 a St3, spodní mez výbušnosti (CMIN), teplota vznícení rozvířeného prachu (TROZ) a teplota vznícení usazeného prachu ve vrstvě tloušťky 5 mm (T5mm).

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137) se vztahuje a ukládá povinnosti zaměstnavateli

Na dodavatele zařízení se do prostředí s nebezpečím výbuchu vztahuje Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (ATEX 100).

  • Odsávání třísek a prachu v dřevoobráběcích provozech
  • Stroje lze používat pro transport vzdušnin i v jiných oblastech, pokud teplota vzdušniny nepřesahuje 60°C, mechanické příměsi ve vzduchu nejsou abrazivní, agresivní, výbušné či lepivé
 

Standard l EX

Standard ll EX

Standard lV - HRD

Jsme připraveni vám ochotně poradit s volbou optimálního typu vzduchotechnického zařízení nebo komponentů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

URBAN Technik s.r.o.
Adresa:
Dolní Libchavy 237, 561 16 Libchavy
IČ/DIČ:
27526194 / CZ27526194
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 24164

Napište nám

© 2024 Urban-technik.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homelockenvelopeuserphone-handsetphone